Aico De Clercq, geboren in 1997, begon onder leiding van zijn vader Carry in de Zwalmfanfare waar hij zijn eerste muzieknoten leerde lezen. Later kreeg hij zijn eerste trompetlessen in de muziekacademie te Ronse. Voor zijn middelbare school trok Aico naar de kunsthumaniora te Brussel waar hij 6 jaar les heeft mogen volgen bij Frans Violet. Nu volgt Aico les aan het Lemmensinstituut in Leuven bij Benny Wiame.

Naast het dirigeren van onze harmonie en het jeugdensemble is Aico ook actief in verschillende muziekmaatschappijen en -groepen: spelendlid van de Zwalmfanfare, de Koninklijke Harmonie St-Cecilia Horebeke, Moed en Volharding Denderhoutem, De Jartellen en The Pick Up Club.