De Koninklijke Harmonie De Eendracht werd gesticht in 1814 en is daarmee de oudste vereniging in Nederbrakel.
In de statuten van 1841 lezen we dat ze ‘onder de wapperende vlag van vrijheid en gelijkheid haar speeltuig en zangkundige tonen uitvoert en laat horen’.

oud17

De naam De Eendracht dateert echter pas van 1867 toen nieuwe statuten werden aangenomen.
Muzikanten dienden jaarlijks een bijdrage te betalen om spelend lid te zijn van de harmonie.
De bijdrage varieerde van zes over negen tot twaalf frank.
Bovendien waren ze verplicht elke repetitie (2 per week) bij te wonen op straffe van een boete.
Het muziekgenootschap stond in ‘om alle wat tot meerderen luister van de gemeente Nederbrakel en den godsdienst strekken kan te vereerlyken met het spelen van muziekstukken’.

 

Op basis van fotomateriaal zien we dat het muziekgenootschap voornamelijk kermissen en processies opluisterde.
Een belangrijke gebeurtenis was eveneens de jaarlijkse feestdag van de muziekvereniging, het Sint-Ceciliafeest, dat gevierd werd met een plechtige mis en ‘verdere vermakelykheden’.
Er was eveneens een traditie dat jaarlijks alle spelende leden en ereleden plechtig werden uitgenodigd voor het Sint-Ceciliafeest. Een groep muzikanten trok van deur tot deur rond om allen een serenade te brengen.
Uit deze traditie is ’t Klein Muziekske’ ontstaan.

oud2

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag de werking van de harmonie stil.
Onmiddellijk na de bevrijding werd de draad echter opnieuw opgenomen, werden de repetities opnieuw op regelmatige tijdstippen georganiseerd en verscheen de muziekmaatschappij opnieuw in het straatbeeld om allerhande feestelijke gebeurtenissen op te luisteren. Men nam ook regelmatig deel aan provinciale kampioenschappen en wedstrijden.
De oudste vermelding dateert van 1924 toen men uit handen van Paul Gilson, de componist van de uitgevoerde werken ‘De jacht’ en ‘Cortège historique’ felicitaties mocht ontvangen.

 

Een ander hoogtepunt was de viering van het 150 jarig bestaan in 1964.
Omwille van de oorlogsgebeurtenissen was de viering in 1914 niet doorgegaan maar in 1964 en in 1989 met het 175-jarig bestaan werden deze des te uitbundiger gevierd.
Muziekmaatschappijen uit de omliggende gemeenten werden uitgenodigd en het was twee dagen feest.

oud3

In de jaren 60 werd de fanfare uitgebreid met een trommelkorps en later met een majorettenkorps.
Intussen hadden de muzikanten ook een uniform aangemeten gekregen.
Een optreden van de harmonie tijdens de Ruiterommegang, processie, … ging niet onopgemerkt voorbij.

 

De harmonie verlegde ook zijn grenzen. Het Klein Muziek trekt jaarlijks twee maal naar Duitsland voor het opluisteren van een wijnstoet en de deelname aan een carnavalstoet. In de jaren 80 werden ook contacten gelegd met een Amerikaans Wind Ensemble. Het resultaat was een uitwisseling waarbij de Brakelse muzikanten een bezoek brachten aan het Limestone college in Gaffney en de Amerikanen enkele concerten in België kwamen verzorgen.

oud19